Suomessa on ollut
Aino nimisiä 63391 kpl, joista 73 miestä ja loput naisia (!)
Anne nimisiä 38184 klp, joista 10 miestä ja loput naisia (!)
Boris nimisiä 1556 kpl, joista 1 nainen loput miehiä (!)
Erna nimisiä 802 kpl, kaikki naisia
Petteri nimisiä 72539 kpl, kaikki miehiä

Tämä yllättävä seikka paljastuu Väestörekisterikeskuksen nimipalvelusta.