HS:n sunnuntaidebatissa ARI OJAPELTO kirjoittaa otsikolla "Osaaminen vain hävittää työpaikkoja". Kirjoittaja on diplomi-insinööri ja yhteiskuntakeskustelija. Syyskuussa ilmestyy hänen uusi kirjansa Ahneuden aika.

  • "Suuryritykset tuottavat meillä ennennäkemättömiä voittoja, mutta työttömyys vähenee lähinnä tilastokikkailuilla. Talouden kasvun ympärillä pyörii uskonnollinen hurmos.

    Kilpailukyvyn paranemisesta huolimatta työpaikat siirtyvät maasta toiseen halvimman työvoiman perässä.

    Ahneuden aika viiltää auki julkisen keskustelun kulissit. Tämä yli 650-sivuinen teos on perusteellinen ja laaja selvitys viime vuosikymmenien yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta kehityksestä, sen syistä ja seurauksista.

    Ari Ojapelto luo tarkkanäköisen ja hätkähdyttävän vision menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Sillä vaihtoehtoja on ollut ja tulee olemaan, vaikka talouden ja politiikan eliitti muuta väittääkin." Bookplus mainosteksti

 

  • Suomessa palkansaajien ja kotitalouksien reaalinen ostovoima kasvoi 1990-luvulla keskimäärin vain puoli prosenttia, mutta teollisuustuotanto lähes 60 prosenttia. Uudet palvelualan työpaikat tarjoavat epätyypillisiä työsuhteita ja matalapalkkatöitä, joilla työntekijä ei enää elä. Uusien, Kiinassa syntyneiden teollisuustyöpaikkojen ostovoima on murto-osa teollisuusmaissa menetettyjen työpaikkojen ostovoimasta. Tavaroiden ja palveluiden myynnin määräindeksi oli vuonna 2000 samalla tasolla kuin kymmenen vuotta aikaisemmin, vaikka markkinointiin, mainontaan ja myynninedistämiseen käytettiin lähes 100 miljardia markkaa." toteaa Ojapelto. 

Mielenkiintoista... Jos sekä tuotannossa että palveluissa teknologian käyttöönotto vähentää työvoimaa, mihin ja kuinka paljon syntyy uusia työpaikkoja? Ja elääkö niistä saatavalla palkalla?