Testi löytyi Satuja ja Tarinoita - Faktaa vai fiktiota -blogista.

Tulos:
1. TILA JOTA TAVOITTELEE TAI TAVOiTTEIDEN MÄÄRITTÄMÄ KÄYTTÄYTYMINEN

 Tarve suurempaan vaikutuspiiriin tekee levottomaksi ja ohjaa toiveita ja haluja.

 Voi yrittää laajentaa aktiviteettiaan liian laajalle.2. TILA JOSSA ON TAI NYKYTILANTEESEEN SOPIVA KAYTTÄYTYMINEN.

 Välttelee liiallista ponnistelua ja tarvitsee turvallisuutta ja rauhallista

 kumppanuutta.3. ESTETYT TILAT TAI EPÄSOPIVA KÄYTTÄYTYMINEN NYKYTILANTEESSA.

 Luottamuksen puutteen hyväksymättömyys johtaa hänet varomaan avointa

 ristiriitaa ja pitää parhaana sopeutua tilanteeseen.4. STRESSIN LÄHTEET.

 Stressiä epätoivotuista rajoista tai rajoituksista.

 Herkkä, vaikutuksille altis ja innostuva. Etsii idealisoitua suhdetta jossa voisi

 jakaa täysin sopusointuisan ja syvän yhteisymmärryksen olotilan. Tiedostaa

 vaaran joutua hyväksikäytetyksi jos on liian luottavainen ja siksi haluaa takuun

 vilpittömyydestä. Ihmissuhteissaan haluaa tietää tarkasti oman asemansa. Tarve

 jaettuun itsenäisyyteen.5. NYKYINEN ONGELMA.

 Intensely critical of the existing conditions which he feels are disorganized or insufficiently clear-cut. Is

 therefore seeking some solution which will clarify the situation and introduce a more acceptable degree

 of order and method. Wants to act freely and uninhibited, but is restrained by his need to have things on a rational,

 consistent and clearly-defined basis.