, sanoi Erkka -blogista löysin tällaisen Kunnon kansalainen-testin, jossa mitataan minkälainen kansalainen olet. Mä ole sit tutkitusti:
Poliittinen 50 %
Sosiaalinen 28 %
Tieteellinen 22 %

Poliittinen 50%
Yhteisistä asioista päättäminen on kansalaisen oikeus ja velvollisuus. Vaikeatkin ristiriidat on tuotava julkiseen keskusteluun. Kunnon kansalaisena olet huolissasi siitä, että päätöksenteko on keskittymässä tavallisen ihmisen ulottumattomiin talouselämän ja poliittisen eliitin käsiin. Tästä huolimatta uskot siihen, että kansalaisaktivismi ei ole menettänyt merkitystä.

Tieteellinen 22%
Kansalaiset osaavat ratkaista ongelmat, kunhan käytettävissä on tarpeeksi tutkittua ja luotettavaa tietoa. Vaikeuksia ei tuota tiedon puuttuminen, vaan sen runsaus. Tiedon määrä on kasvanut niin suureksi ja tietoa tarjotaan enemmän kuin kukaan ehtii sitä vastaanottamaan. Siksi kunnon kansalainen ottaakin selvää, mistä tieto on peräisin ja mikä on sen tarkoitus.
            
Sosiaalinen 28%
Tämän päivän yhteisöllisyys perustuu ihmisten henkilökohtaisiin valintoihin. Kansalaiset ovat viime kädessä itse vastuussa omista valinnoistaan. Siksi kunnon kansalaisen tulee pyrkiä ajattelemaan ja toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Mahdollisuus valita tarkoittaa myös suurempaa vastuuta ja toisten huomioon ottamista omassa toiminnassaan