Tällä kertaa Valokuvatorstain aihesanat ovat viesti, merkki, logo, ikoni.

"Charles S. Peirce on tutkinut semiotiikkaa (=merkkioppi) paljon pragmatisistisen filosofian kannalta. Hänen mukaansa merkistä on erotettavissa kolme osaa:

  • Objekti on käsite, johon merkki viittaa
  • Merkki on itse merkin näkyvä osuus
  • Interpretantti on merkitys, joka merkistä syntyy.

Peircen kolminotaatio vaatii, että kahden merkin välillä on kolmas merkki. Kahden merkin välisen suhteen todellista luonnetta kuvataan kolmannella merkillä, ilman sitä merkkien yhteys jää sattuman tai samankaltaisuuden varaan.

Kaikki merkit puolestaan ovat jaettavissa kolmeen ryhmään:

  • Indeksi on merkki, jolla on selkeä kausaalinen yhteys kohteeseensa. Esim. savu toimii tulen merkkinä, koska ihmiset käsittävät savun ainoaksi syyksi tulen.
  • Ikoni muistuttaa kohdettaan, esim. maalaus muistuttaa maalattua henkilöä ja viittaa täten sisältönsä puolesta häneen.
  • Symboli on konventionaalinen merkki, jonka viittaus kohteeseensa perustuu sopimukseen. Sanat, kuten tiettyyn rajaan asti myös matemaattiset symbolit, ovat täysin sopimuksenvaraisia. Esim. sana voikukka ei viittaa ulkonäkönsä puolesta mitenkään voikukkiin, eikä sanalla sinällään ole mitään kausaalista yhteyttä voikukkaan, joten sen viittaus voi perustua vain ihmisten keskinäiseen sopimukseen."  Lähde: Wikipedia
193997.jpg
Tässä on myös kyse eksistentialismista. Olen tässä, siis olen olemassa.

Aivan perille tämä ei auta pääsemään - vielä on kysymys - jos kerran olen olemassa ja tässä, kuka minä olen?

Joka tapauksessa punainen piste auttaa huomattavasti mahdollisesti mielessä vilistäviin pohdintoihin linjalla -Mikä maa, mikä valuutta?
"Piste on geometriassa yksinkertaisin objekti, jolla on sijainti mutta ei kokoa (pituutta, pinta-alaa, tilavuutta tai muutakaan mitattavaa ominaisuutta). Piste on siis nollaulotteinen objekti. Matematiikassa avaruuksien ajatellaan koostuvan pisteistä.

Pisteen sijainnin merkitseminen riippuu käytetystä koordinaatistosta. Tavallisinta lienee luetella pisteen etäisyys koordinaatiston origosta jokaisen koordinaatiston akselin suuntaan, esimerkiksi kaksiulotteiselle koordinaatistolle (tasolle) (x,y) ja kolmiulotteiselle avaruudelle (x,y,z). Kahden pisteen avulla voidaan määritellä esim. suoran sijainti." Lähde: Wikipedia

Miksi piste sitten on juuri punainen? "Punainen on voimakas väri, jota on käytetty jo luolamaalauksissa. Neoliittisen ajan metsästäjäihmiset uskoivat punaisen olevan kaikkein tärkein väri ja sillä uskottiin olevan elämän voimaa – joissakin hautakaivauksissa on löytynyt useita kiloja punaista okraa. Punaiseen on liitetty niin elämä ja rakkaus kuin kuolemakin. Punainen on ollut myös pitkään taistelutahtoaan huutaneen työväenluokan väri. Länsimaissa punainen viestii paitsi rakkautta ja intohimoa, myös vaaraa, kieltoja (liikennemerkit/-valot - kieltoväri) ja väkivaltaa (veri). Punaiseen on liitetty vitaalisuus ja voima. " Lähde: Katriina Pietilä-Juntura  AINEEN TAIDEMUSEO