Mikä sitten on hyvää? Mikä on hyveellisen toiminnan ja valintojen päämäärä? Aristoteleen mukaan tämä päämäärä on - lyhyesti sanoen – onnellisuus (eudaimonia). Onnellisuus valitaan aina sen itsensä vuoksi. Mutta mikä sitten tekee onnelliseksi? Aistinautinnot? Arvonanto vertaisten silmissä? Terveys ja hyvä ruumiinkunto? Suuri omaisuus? Mahdollisuus toteuttaa mielitekonsa? Onko mitään yhtä yleistä hyvää joka olisi yhteinen, kaikille onnellisuutta tuottava asia?
91284.jpg