Tarja Tallqvist (linkki, Superiliiton sivuilla oleva henkilöesittely ja haastattelu) kerää miljoona nimeä "vetoomukseensa sairaanhoidonhenkilökunnan ja omaishoitajien palkkojen korottamiseksi, sekä virkojen lisäämiseksi.

Suomessa on jo pelottava ongelma. Nuoret eivät ole kiinnostuneita huonosti palkatusta hoitajan ammatista ja koulutetut valmiit hoitajat ovat halukkaita lähtemään ulkomaille paremmin palkattuihin hoitotöihin. Ainoa lääke tähän on nostaa hoitajien palkat, sekä lisätä virkoja. Kun hoitaja saa koulutustaan ja työn vastuuta vastaavaa palkkaa, hän voi hyvin, tällöin myös vanhukset, sairaat ja hoidettavat saavat hyvän hoidon". (Tarja Tallqvist)

Vetoomuksen voit käydä allekirjoittamassa täällä.
Täällä käydyn keskustelun pohjalta on tiedossa että ainakin Kootee, Rune ja minä olemme jo allekirjoittaneet.

Lisätietoa vetoomuksen edistymisestä Tarja Tallqvistin omilla sivuilla.