Olen täällä aina säännöllisesti liputtanut perustulon puolesta. Koska tänne on nyt tullut lukuisia uusia tilaajia jotka eivä mahdollisesti tiedä tästä mitään, niin palataanpa asiaan.

"Toimiva perustulojärjestelmä takaisi sen, että tällaista mielivaltaista köyhän kansalaisen nöyryyttämistä ei voisi tapahtua. Jos kansalainen olisi halutessaan oikeutettu perustuloon ilman sen kummempia selvityksiä, ja perustulo olisi edes nykyisen toimeentulotuen suuruinen, niin yhdessä tarveperustaisen asumistuen ja lapsiin kohdistuvien tukien kanssa järjestelmä olisi nykyistä huomattavasti inhimillisempi. Se vapauttaisi myös sosiaalityöntekijät tekemään varsinaista työtään, hädänalaisten ihmisten auttamista heidän kiusaamisensa sijasta. Sosiaalipolitiikan professorina olen vasta viime vuosien aikana herännyt huomaamaan, että me koulutamme työntekijöitä itse asiassa ankaran ja epäreilun kurinpito- ja valvontajärjestelmän palvelukseen, vaikka opetuksessa painotetaan huono-osaisuuden torjuntaa, tasa-arvoa ja solidarisuutta. Voin ymmärtää että pettymys on suuri.  Niin on ollut minullekin. Pahimmassa tapauksessa olen osallistunut sekä sen neropatin kouluttamiseen joka on keksinyt STM:n Ohjeen että sen ihmisen kouluttamiseen joka joutuu soveltamaan ohjetta!" toteaa sosiaalipoliikan professori JP Roos synnintunnossaan.
293188951_ea4dc65595.jpg